انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

اکوکاردیوگرافی

 
کلینیک بارداری - دکتر نیلوفر سمیعی
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
    اکو در بیماری مادرزادی... - دکتر آنیتا صادقپور
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

الکتروفیزیولوژی

تپش قلب در کودکان - دکتر سید محمد دلیلی
فوق تخصص قلب کودکان،فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
    درد قفسه سینه در کودکان - دکتر سید محمد دلیلی
فوق تخصص قلب کودکان،فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

 ICD- دکتر زهرا امکانجو
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
   

قلب کودکان

بیماری های مادرزادی قلب
- دکتر طبیب
متخصص کودکان، فوق تخصص قلب کودکان
  بیماری های سیانوتیک قلبی  - دکتر مرادیان
متخصص کودکان، فوق تخصص قلب کودکان
 
بیماریهای مادرزادی قلب کوکان و روش تشخیص آنژیوگرافی در این گروه از بیماران ، دکتر حجت مرتضائیان، فوق تخصص قلب کودکان و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب کودکان
   
 
نارسایی قلب
 پیوند قلب - دکتر نسیم نادری
متخصص قلب و عروق،فلوشیپ نارسایی قلب
   بیماری فشارخون بالای ریوی یا پولمونری هایپرتنشن، دکتر احمد امین، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ نارسایی و پیوندقلب

نارسایی قلبی، دکتر سپیده تقوی، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب
   
 
پرستاری قلب
 
 مراقبتهای پرستاری قبل ازجراحی قلب
آقای علی انصاری فر- سرپرستار بخش جراحی
   مراقبتهای پرستاری پس از جراحی قلب
آقای علی انصاری فر- سرپرستار بخش جراحی
 
جراحی قلب
   
 
جراحی قلب باز و بسته - دکتر عمرانی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
   بیماریهای مادرزادی قلب - دکتر عمرانی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
 
علایم اولیه تشخیص بیماریهای مادرزادی قلبی
دکتربقایی-فوق تخصص جراحی قلب وعروق
    بیماریهای مادرزادی قلبی غیرقابل جراحی
دکتربقایی-فوق تخصص جراحی قلب وعروق
 
وارفارین، دکتر علیرضا قویدل
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
   بیماریهای دریچه ای قلب و نحوه مراقبت از آنها، دکتر علیرضا قویدل، فوق تخصص جراحی قلب و عروق