انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


تشخیص قبل از تولد بیماریهای قلبی توسط اکوکاردیوگرافی جنین از سال 1387 در این مرکز راه اندازی شد و از آنزمان تاکنون کلیه دستیاران این مرکز آموزش لازم برای انجام اکوکاردیوگرافی جنین را در دوره تحصیل کسب می نمایند و در آینده با برنامه ریزی این مرکز می تواند بعنوان مرکز آموزش بررسی سلامت قلب جنین برای فارغ التحصیلان قبلی  این رشته و متخصصین سونوگرافی و فلوشیپهای پریناتولوژی عمل نماید .