انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


این رشته برای اولین بار در سال 1386 در این مرکز راه اندازی شد و درحال حاضر قطب قلب کودکان تنها مرکز تربیت کننده فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان در کشور می باشد . تعداد فارغ التحصیلان تا کنون 4 نفر می باشد.