انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

حیطه علوم بالینی

اولویت های پژوهشی قطب قلب کودکان

  عنوان حیطه ها

3D اکوکاردیوگرافی در بیماریهای قلبی و عروقی

بررسی اندکسهای اکوکاردیوگرافیک دربیماریهای   مادرزادی قلب، بیماریهای میوکارد و پریکارد

بررسی مکانیک قلب به روش Strain, TDI, Torsion

بررسی اندکسهای همودینامیک در بیماریهای قلبی عروقی به روش اکوکاردیوگرافی

کاربرد علوم پیراپزشکی در نارسایی قلب( تغذیه، فیزیوتراپی، روانشناسی و پرستاری)

راهکارهای تشخیصی و درمانی فشار خون بالای ریوی

راهکارهای تشخیصی و درمانی نارسایی قلبی با EF نرمال و EF پائین

کاربرد سلولهای بنیادی در درمان نارسایی قلب

جراحی بیماریهای مادرزادی قلبی در کودکان و نوزادان

جراحیهای قلب و عروق در موارد اورژانس

درمانهای دارویی جدید در هایپرتانسیون ریوی و نارسایی قلبی کودکان

اقدامات نوین اینترونشن در اطفال

عوارض مداخلات قلبی و عروقی

تکنیک های تشخیصی درمانی جدید در آریتمی های قلبی کودکان

کاربرد های اکوکاردیوگرافی در تکنیک های تشخیصی و درمانی در بیماریهای قلبی کودکان(اکو جنین)

استفاده از داروها و روشهای مانیتورینگ جدید در بیهوشی قلب(داخل و خارج اتاق عمل)قلب کودکان

تحقیق در حیطه هموویژلانس Volume expander ها در بیهوشی قلب کودکان

اکوکاردیوگرافی حین جراحی قلب

پژوهش در بهبود محافظت از ارگانها در جراحی قلب(شامل پیوند قلب)

خطاهای مراقبت های پرستاری در بیماران

Radiation protection and Shielding

 

 

 

 

 

 

حیطه علوم پایه

ژنتیک در بیماریهای مادرزادی قلب

سلول درمانی در بیماریهای قلبی و عروقی بالغین و اطفال

نانوتکنولوژی در بیماریهای قلبی و عروقی

بیو تکنولوژی در بیماریهای قلبی و عروقی

Tissue Engineering در بیماریهای قی و عروقی

ژنتیک پاسخ درمانی به داروها در بیماریهای قلب و عروق )مثل وارفارین)

همودینامیک قلبی و عروقی

سلولهای بنیادی و CMR

MR intervention instruments in animal models

  

 

 

 

حیطه تحقیق در عملیات

 

Data Registry بیماریهای مادرزادی قلب

 

اقامت طولانی در بیمارستان

آموزش و گسترش سیستم های مراقبت پرستاری بیماران نارسایی قلب و پیوند قلب

آموزش و گسترش سیستم های مراقبت پرستاری بیماران با فشار خون بالای ریوی

کیفیت علمی و پژوهش در بخشهای آموزشی

بهداشت و عفونتهای بیمارستانی

پایش مراقبت های قبل و بعد از Procedure ها

ارزیابی پروتکل های Peri-operative موجود و تدوین پروتکل های جدید    

ارایه الگوی گردش کار نظام درمان ) پرهیز از دوباره کاری های بخش اورژانس و بستری)

 

 

 

حیطه ملی و کلان

اسکرینینگ بیماریهای مادرزادی قلب در جنین

اسکرینینگ بیماریهای روماتیسم قلبی در اطفال

تعرفه های اختصاصی خدمات پرستاری قلب و عروق

نیاز سنجی نیروی پرستاری شاغل در بخشهای قلب و عروق در جامعه

تدوین دستورالعملهای کشوری بیماریهای مادرزادی قلبی کودکان

تدوین دستورالعملهای کشوری در زمینه بیماریهای قلب کودکان ( غیر مادرزادی)

طراحی نرم افزارو سخت افزارهای تصویر برداری و محاسباتی تصویربرداری قلبی و عروقی

تهیه و کاربرد مواد کنتراست و حاجب در تصویر برداری قلبی و عروقی

تله مدیسین در بیماریهای قلبی عروقی