انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دپارتمان قلب کودکان این مرکز از سال 1355 آموزش دستیار فوق تخصصی  قلب کودکان را برای نخستین بار در کشور آغاز نموده و درحال حاضر سالانه 4 دانش آموخته قلب کودکان از این مرکز به جامعه پزشکی وارد میشود . لازم به ذکر است که بیش از 70%  از کل فوق تخصصهای قلب کودکان کشور از این مرکز فارغ التحصیل شده اند.

فعالیت های نوین آموزشی

در سالهای اخیر این بخش امکان ارائه خدمات آموزشی در شاخه های مختلف قلب کودکان شامل موارد زیر را پیدا نموده است :

اینترونشنال کاردیولوژی
الکتروفیزیولوژی قلب و تست ورزش
اکوکاردیوگرافی پیشرفته(اکوکاردیوگرافی جنین و اکوکاردیوگرافی از طریق  مری)

آموزش دستیاران فوق تخصصی قلب کودکان

در حال حاضر دستیاران فوق تخصصی این مرکز در طول دوره  تحصیل  با چرخش در بخشهای متعدد این دپارتمان امکان آموزش تئوری و عملی در تمام حیطه های بیماریهای قلبی کودکان را دارا می باشند .

با توجه به عدم وجود حیطه های متعدد فوق تخصصی قلب کودکان در سایر مراکز تربیت دستیار  فوق تخصصی درکشور ، این مرکز با برنامه ریزی در آینده می تواند بعنوان مرکزی برای گذراندن بخشی از دوران تحصیل دستیاران سایر مراکز در نظر گرفته شود .