انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

با استفاده از تواناییهای اعضاء هیئت علمی و امکانات موجود ، این مرکز می تواند در غالب طرحهای کشوری نقش موثری در پیشگیری ، تشخیص و درمان بموقع بیماریهای قلبی کودکان در کشور را دارا باشد.


ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی تخصص
1 دکتر اکبر شاه محمدی استاد فوق تخصص قلب  کودکان- اینترونشنال کاردیولوژیست
2 دکتر سید محمود معراجی استاد فوق تخصص قلب  کودکان- اینترونشنال کاردیولوژیست
3 دکتر محمد یوسف اعرابی مقدم استاد فوق تخصص قلب  کودکان- اینترونشنال کاردیولوژیست
4 دکتر آویسا طبیب استادیار فوق تخصص قلب  کودکان- اکو کاردیوگرافیست
5 دکتر حجت مرتضی ئیان لنگرودی استادیار فوق تخصص قلب  کودکان- اینترونشنال کاردیولوژیست
6 دکتر مریم مرادیان استادیار فوق تخصص قلب  کودکان- اکو کاردیوگرافیست
7 دکتر سید محمد دلیلی استادیار فوق تخصص قلب  کودکان- اینترونشنال الکتروفیزیولوژیست
8 دکتر سید محمد مهدوی استادیار  فوق تخصص قلب  کودکان
9 دکتر محمد رفیع خورگامی استادیار  فوق تخصص قلب  کودکان
10 دکتر زهرا امکان جو  دانشیار  متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
11 دکتر مازیار غلامپور دهکی  استاد فوق تخصص جراحی قلب و عروق
12 دکتر غلامرضا عمرانی  دانشیار فوق تخصص جراحی قلب و عروق
13 دکتر مجید ملکی  استاد  متخصص قلب و عروق
14 دکتر زهرا خواجعلی  استادیار  متخصص قلب وعروق،فلوشیپ بیماریهای مادرزادی بالغین
15 دکتر حمید رضا  پورعلی اکبر  استادیار متخصص رادیولوژی
16 دکتر محمد ضیاء توتونچی قربانی  استادیار  فلوشیپ بیهوشی
17 دکتر رسول آذرفرین استاد  فلوشیپ بیهوشی